Despre proiect

Uniunea Europeana

NATISAN MEDICINĂ GENERALĂ S.R.L., este beneficiarul proiectului cu titlul ,,Diversificarea și extinderea serviciilor medicale ale clinicii NATISAN’’, cod SMIS 115319, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Scopul proiectului consta în dezvoltarea societatii NATISAN MEDICINĂ GENERALĂ SRL în conformitate cu principiile dezvoltării economice durabile.

În acest sens, firma a achiziționat echipamente medicale de ultimă generație, care au condus la diversificarea, extinderea serviciilor medicale ale companiei și implict la dezvoltarea durabilă a companiei, la respectarea normelor de mediu și la creșterea competitivității pe piața specifică.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Creșterea competitivității companiei și a cotei de piață cu peste 20%;
  • Lărgirea portofoliului serviciilor;
  • Lărgirea portofoliului de clienți cu 10%;
  • Acoperirea regională prin diversificarea serviciilor;
  • Eficientizarea serviciilor medicale și creșterea calității acestora prin abordarea de metode și tehnici de diagnostic noi, investiții în aparatură modernă, de cea mai bună calitate și eficientă.

Rezultate obținute:

  • Dotarea societății cu echipamente noi, de ultimă generație pentru servicii de radiologie;
  • Crearea unui loc de muncă.

Impactul proiectului : prin implementarea proiectului societatea a diversificat, a extins, a crescut eficiența și eficacitatea serviciilor medicale, a menținut  și a  creat locuri de muncă, compania realizând pași importanți în creșterea competitivității pe piața prestării de servicii medicale.

Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 4.353.969,23 lei, valoarea totală eligibilă a fost  de 4.234.374,23 lei. Valoarea contributiei publice a fost de 2.609.954,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. a fost de 2.218.461,05 lei (52,39%), valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional a fost de 391.493,12 lei (9,25%), iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului a fost de 1.624.420,06 lei (38,36%). Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului a fost de 119.595,00 lei.

Durata de implementare a proiectului a fost de 45 luni (01.05.2017-31.01.2021).

Pentru informații detaliate despre celelalte programe
cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României