DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR

DREPTURILE PACIENTULUI (selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului):

• Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune.

• Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

• Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile.

• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de

servicii de sănătate.

• Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să

le respecte pe durata spitalizării.

• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale

propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile

propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale,

precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

• Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile

prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

• Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea

terminologiei de specialitate.

• Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat.

• Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și

tratament, cu acordul pacientului.

• Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

• Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor

produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a

tratamentului cu care acesta este de acord.

• Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical

clinic și la cercetarea științifică.

• Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său,

• Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor,diagnosticul,

prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

• Pacientul are acces la datele medicale personale.

• Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul

niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd

reglementările de plată legale din cadrul unității respective.

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI

să prezinte la internare documentele necesare conform legislației în vigoare.

• să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de

asigurat.

• să acorde încredere deplină în tratamentul și îngrijirile recomandate.

• să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar din unitate și față de ceilalți

pacienți.

• să respecte regulile de igienă personal zilnică.

• să respect Regulamentul Intern și Regulamentul de organizare și Funcționare a spitalului, cu

referire la pacienți.

• să rămână în spital atat timp cât este necesar, să nu insite să rămână mai mult decât trebuie

• să nu consulte dosarul său medical pentru a evita neîntelegerea unor termeni și să solicite

informații doar personalului calificat.

• să nu fumeze în spital.

• să păstreze curățenia în salon și spații comune.

• să folosească cu grijă bunurile ce îi sunt puse la dispoziție, în caz contrar vor suporta

contravaloarea eventualelor defecțiuni.

• să se deplaseze în ținută vestimentară îngrijită, decentă pe coridoare sau în curtea spitalului.

• să respecte circuitele spitalului și să nu circule prin locurile interzise pacienților în scopul

protecției împotriva unor agenți patogeni sau noxe.

• să nu provoace neînțelegeri sau altercații cu personalul medical sau alți pacienți;

• să nu consume și să nu introducă băuturi alcoolice sau substanțe psihotrope în spital, precum și

obiecte ascuțite sau tăioase

• să păstreze liniștea în spital.

• să respecte cu strictețe indicațiile medicului.