MEDICINA MUNCII

Medicina muncii este o specialitate medicala care inglobeaza cunostinte din toate celelate specialitati medicale, studiaza relatia om – munca, se ocupa de preventia, diagnosticarea si managementul bolilor profesionale, a accidentelor de munca, precum si de rezolvarea problemelor de expunere la noxe profesionale extrem de variate. Controlul medical consta intr-un examen de bilant al starii de sanatate, iar prin comparare cu examenele medicale anterioare, se apreciaza dinamica starii de sanatate.

Compararea starii de sanatate cu conditiile de munca permite luarea deciziei privind posibilitatea sau imposibilitatea continuarii muncii anterioare, in ultimul caz, aplicandu-se masuri pe linie profesionala, dublate uneori si de masuri medicale. In temeiul HG 355/2007 ART. 39, angajatul este obligat sa se prezinte la examenele de supraveghere a sanatatii la locul de munca conform planificarilor efectuate de catre medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.

Servicii medicale de medicina muncii acordate in conformitate cu Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii :

I. PERSONAL SECTOR ALIMENTAR
Examen medical la angajare/ examen medical periodic :
– examen clinic general – se efectueaza semestrial
– examen coprobacteriologic in trimestrul II sau III
– examen coproparazitologic- anual
– incheiere fisa de aptitudine- se incheie semestrial

II. PERSONAL CARE LUCREAZA IN TURA DE NOAPTE (IN INTERVALUL ORAR 22.00-6.00)
Examen medical la angajare /Examen medical periodic:
– examen clinic general
– glicemie
– ECG
– examen psihologic
– incheiere fisa de aptitudine

III. PAZNICI
Examen medical la angajare/Examen medical periodic :
– examen clinic general
– probe vestibulare, probe de echilibru
– glicemie
– ECG
– audiograma
– testarea acuitatii vizuale, camp vizual
– examen psihologic
– incheiere fisa de aptitudine

IV. PERSONAL LUCRU LA SOL
Examen medical la angajare/Examen medical periodic :
– examen clinic general
– probe vestibulare, probe de echilibru
– testarea acuitatii vizuale, camp vizual
– incheiere fisa de aptitudine

V. PERSONAL LUCRU LA INALTIME
Examen medical la angajare/Examen medical periodic :
– examen clinic general
– probe vestibulare, probe de echilibru
– glicemie
– ECG
– audiograma
– testarea acuitatii vizuale, camp vizual, vedere cromatica
– examen psihologic
– incheiere fisa de aptitudine

VI.PERSONAL CARE ASIGURA INTRETINEREA CURATENIEI
Examen medical la angajare /Examen medical periodic:
– examen clinic general
– examen coproparazitologic
– spirometrie
– incheiere fisa de aptitudine

VII. PERSONAL CARE IN CADRUL ACTIVITATII PROFESIONALE CONDUCE UTILAJE, VEHICULE DE TRANSPORT INTRAUZINAL SI/SAU MASINA INSTITUTIEI
Examen medical la angajare /Examen medical periodic
– examen clinic general
– examen psihologic
– testarea acuitatii vizuale, camp vizual, vedere cromatica
– probe vestibulare, probe de echilibru
– audiograma
– ECG
– glicemie
– incheiere fisa de aptitudine

VIII. PERSONAL TESA
Examen medical la angajare/Examen medical periodic:
-examen clinic general
-testarea acuitatii vizuale, camp vizual
-examen psihologic
-incheiere fisa de aptitudini

IX. PERSONAL ATRIBUTII IN SIGURANTA TRANSPORTURILOR
– aviz medical
– aviz psihologic transport intern
– incheiere fisa de aptitudine

X. CERTIFICATE MEDICALE
– fisa medicala tip a / b -pentru atestarea starii de sanatate a conducatorului de autovehicul
– certificat medical port arma
– certificate prenuptiale
– aviz psihologic obtinere/preschimbare permis
– aviz psihologic obtinere/mentinere port arma

Nota

1. Examenele medicale de specialitate necesare stabilirii aptitudinii in munca in cadrul controlului medical la angajare si periodic, in afara celor specificate in oferta, se stabilesc pentru fiecare salariat in parte, de catre medicul de medicina muncii, in functie de factorii de risc din mediul de munca in conformitate cu legislatia in vigoare.
2. Serviciile medicale sunt scutite de TVA.
3. Examinarea medicala a personalului cu atributii in siguranta transporturilor se va efectua in conformitate cu metodologia prevazuta in partea a II a-lit.A a Ordinul nr.1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor.
4 . Examinarea psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor se va efectua in conformitate cu metodologia prevazuta in partea a II a-lit.B a Ordinul nr.1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor.
5. Elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor se va efectua in conformitate cu Ordinul nr. 1257/1391/2013.
6. Reexaminarile medicale ale personalului cu atributii in siguranta transporturilor rutiere in raport cu afectiunile medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale prevazute in Ordinul nr. 1257/1391/2013 vor fii facturate pe specialitati medicale.
7. Pentru precizarea diagnosticului, a stadiului si evolutiei unor afectiuni medicale, in vederea stabilirii aptitudinii/inaptitudinii pentru exercitarea functiilor cu atributii in siguranta transporturilor, se vor utiliza investigatiile paraclinice suplimentare stabilite de medicul examinator.